പുനർജ്ജനി ~ ഭാഗം – 31, എഴുത്ത്::മഴ മിഴി

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അടുത്ത നിമിഷം ആ കണ്ണുകളിൽ ഭയം നിഴലിച്ചു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഭയത്താൽ തുറിച്ചുന്തി മുകളിലേക്ക് വന്നു..മുന്നിലെ കാഴ്ചയിലേക്ക് അവൾ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു നോക്കി…സ്വർണപ്രഭയിൽ അഞ്ചു ഫണവും വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന  നാഗത്തെ കണ്ടു അവൾ ഭയന്നു വിറങ്ങലിച്ചു …

പുനർജ്ജനി ~ ഭാഗം – 31, എഴുത്ത്::മഴ മിഴി Read More

നിനക്കായി – ഭാഗം 04, എഴുത്ത്: മീനു

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതും പാറു കണ്ണുകൾ ചിമ്മി അരികിൽ അഭിയെ നോക്കി അരികിൽ അവനെ കാണാതെ ആയതും അവൾ റൂമാകെ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കി അവനെ കാണാതെ വന്നതും താഴേക്ക് പോവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആണ് അഭി ബാത്റൂം ഡോർ …

നിനക്കായി – ഭാഗം 04, എഴുത്ത്: മീനു Read More