ഞാൻ ആണേൽ ഇരിക്കാൻ പോലും വയ്യാതെ എങ്ങി എങ്ങി ആ മരത്തിൽ ചാരി നില്കും….

അമ്മയോർമ്മകൾ…….. എഴുത്ത്: ഷീജ തേൻമഠം ================= എല്ലാരെയും പോലെ ആ ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് ചിരിയും സന്തോഷവും തരാറില്ല..ഒട്ടുമുക്കലും തല്ലു കിട്ടിയ കണ്ണീരോർമ്മകൾ ആണ്. ആഗ്രഹിക്കാതെ കിട്ടിയ കുട്ടിയോടുള്ള വെറുപ്പ്‌ അമ്മേടെ മരണം വരെയും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാരുന്നു… അമ്മേടെ തല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ …

ഞാൻ ആണേൽ ഇരിക്കാൻ പോലും വയ്യാതെ എങ്ങി എങ്ങി ആ മരത്തിൽ ചാരി നില്കും…. Read More

രാത്രിയിൽ അച്ചാച്ചൻ വന്നപ്പോ ആണ് ബാക്കി പൂരം. സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ മോളെയാണ്…

തന്റേടി വിളിയുടെ പിന്നിലെ കഥ…. എഴുത്ത്: ഷീജ തേൻമഠം =================== എന്റെ അച്ചാച്ചന് അഞ്ചു സഹോദരങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ബാക്കി അഞ്ചുപേരും സാമ്പത്തികം ആയി നല്ല സ്ഥിതിയിൽ ആണ് ഗവണ്മെന്റ് ജോബ്, വല്യ കട. മുൻസിപ്പാൽ ജോബ് ഒക്കെയാണ് അപ്പന്മാർക്ക്..പക്ഷെ എന്റെ …

രാത്രിയിൽ അച്ചാച്ചൻ വന്നപ്പോ ആണ് ബാക്കി പൂരം. സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ മോളെയാണ്… Read More