പെണ്ണ് എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ അമ്മയെ കാണണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ…

ജാതകം സ്നേഹപൂർവ്വം കാളിദാസൻ ========= എന്തുപറ്റി ശാരദേ ആ കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞു പോയത്….നല്ലൊരു ബന്ധമായിരുന്നല്ലോ അത്…അവർ  നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണക്കാരായിരുന്നല്ലോ…എല്ലാം ശരിയായതാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്തുപറ്റി…. ഒന്നുമില്ല ശോഭ അവർക്ക് പണത്തിന്റെതായഹുങ്ക്… ഒരുപാട് സ്ത്രീധനമൊക്കെ …

Read More

അവൾ പേടികൊണ്ട് രണ്ടടി പിറകിലേക്ക് വച്ചു

സ്നേഹപൂർവ്വം കാളിദാസൻ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കിയായിരുന്നു അവൻ വന്നത്. ബലാത്സംഗമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഉച്ചയൂണിന്റെ മയക്കത്തിലായിരുന്നു അവൾ. ഒട്ടും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അവൻ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവളെ അടിമുടി വീക്ഷിച്ചു. എന്തോ ഒരു പന്തികേട് …

Read More