ചിലപ്പോൾ അവർ കറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അവിചാരിതമായി കണ്ട് മുട്ടിയതാകും. അല്ലാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ…

ഇനിയെന്നും നിനക്കായ്… എഴുത്ത്: അഫി ============ Dr. Sree Prabha MBBS,DGO Obstetrician, Gynaecologist സ് കാനിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പുറത്തു വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവൾ ഹാഫിസ. ഇനിയും പത്തു നമ്പർ കഴിഞ്ഞേ  തന്റെ നമ്പർ വരുകയുള്ളൂ. ചുറ്റുവട്ടവും വെറുതെ …

ചിലപ്പോൾ അവർ കറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അവിചാരിതമായി കണ്ട് മുട്ടിയതാകും. അല്ലാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ… Read More

അവൾക്ക് വരുന്ന ആലോചന ഒക്കെ നീ ഒറ്റ ഒരാള് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുടങ്ങി പോകുവാ…

പേരില്ലാത്ത ഒരു കഥ… എഴുത്ത്: അഫി “നിനക്ക് ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ എന്താ റൈഹു കാരണം.” “എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട അത്ര തന്നെ “ “നീ വേഷം കെട്ടല്ലെ വയസ്സ് 25 കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും നിന്റെ വാശിക്ക് തുള്ളാൻ ഇവിടെ ആരേം …

അവൾക്ക് വരുന്ന ആലോചന ഒക്കെ നീ ഒറ്റ ഒരാള് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുടങ്ങി പോകുവാ… Read More