നിന്നെയും കാത്ത്, ഭാഗം 15 – എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ

വാടാമല്ലി നിറം ഉള്ള സാരീ ഒക്കെ ചുറ്റിച്ചു, മുടി നിറയെ കുറെ മുല്ലപ്പൂവും വെച്ച്,കുറച്ചു ഫൌണ്ടേഷനും പൌഡറും ഒക്കെ ഇടുവിച്ചു,നെറ്റിയിൽ ഒരു ചുവന്ന വട്ട പൊട്ടും തൊടുവിച്ചു, കണ്ണിൽ അല്പം കരി മഷി ഒക്കെ എഴുതിച്ചു കൊണ്ട് നന്ദനയെ ഇറക്കി കൊണ്ട് …

നിന്നെയും കാത്ത്, ഭാഗം 15 – എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ Read More

ധ്വനി, അധ്യായം 32 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

“അയ്യടാ കൊച്ച് പിള്ളേർ കളിക്കുന്ന കളി.. ഇത് മതി ബോർ അടിക്കുന്നു “ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മടുത്തു. ശ്രീ ചിരിയോടെ നോക്കിയിരുന്നു അവൻ കൈ നീട്ടി അവളെ വലിച്ചടുപ്പിച്ചു “എന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇരുന്ന മതി.. വെറുതെ ഇങ്ങനെ …

ധ്വനി, അധ്യായം 32 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More