നിന്നെയും കാത്ത്, ഭാഗം 19 – എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ

നിന്നു പൂങ്കണ്ണീര് ഒഴുക്കിട്ട് ഒരു കാര്യോം ഇല്ല, ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു. മുറിയിലേക്ക് വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വിങ്ങി പൊട്ടി കരയുന്ന നന്ദനയേ കണ്ടതും ഭദ്രനു വിറഞ്ഞു കയറി. കണ്ണീരു അമർത്തി തുടച്ചു കൊണ്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു. നാട്ടുകാരെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അടക്കി …

നിന്നെയും കാത്ത്, ഭാഗം 19 – എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ Read More

ധ്വനി, അധ്യായം 36 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

തീരെ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവൻ കാർ ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തി. ശ്രീ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു “ശ്രീ?” “ഉം “ അവനാ മുഖം കൈകളിൽ എടുത്തു. ഒരപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ തനിക്ക് ഭാരമില്ലാതാവുന്നത് ശ്രീ അറിഞ്ഞു. തേൻ മുട്ടായി പോലെ അവന്റെ …

ധ്വനി, അധ്യായം 36 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More