നിന്നെയും കാത്ത്, ഭാഗം 18 – എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ

“കണ്ടവന്റെ പിന്നാലെ ഒളിച്ചോടി പോന്നത് ആണെന്നു ഉള്ളത് ദയവ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആരോടും പറഞ്ഞേക്കരുത്, അത് താങ്ങാൻ ഉള്ള ശക്തി എന്റെ ഈ പാവം അമ്മയ്ക്കും അനിയത്തിമാർക്കും ഇല്ല.. അതുകൊണ്ടാ “ ശബ്ദം താഴ്ത്തി കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ റൂമിൽ …

നിന്നെയും കാത്ത്, ഭാഗം 18 – എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ Read More

ധ്വനി, അധ്യായം 35 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

രാജഗോപാൽ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊതിയിലേക്ക് നോക്കി “ശ്രീക്കുട്ടി തന്നു വിട്ടതാ കുത്തരി ചോറും പുഴ മീൻ കറിയും. ഇഷ്ടാവില്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. എന്നാലും കൊടുക്കണം അവള് തന്നു വിട്ടതാണെന്ന് പറയണം എന്നും പറഞ്ഞു ” വിമല പറഞ്ഞിട്ട് പോയി …

ധ്വനി, അധ്യായം 35 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More