നിന്നെയും കാത്ത്, ഭാഗം 24 – എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ

കൂട്ടുകാരൻ ആയ ആന്റപ്പനും, ദാമുവും ആയിട്ട് ഒന്ന് കൂടാൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ..കുപ്പി മേടിക്കാൻ ഉള്ള ഷെയർ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തു കൊടുത്ത ശേഷം ആണ്, താൻ കത്തിച്ചു വിട്ട് വണ്ടിയും ഒടിച്ചു വന്നത്… അപ്പോളാണ് അവളുടെയൊരു കോപ്പിലെ വർത്തമാനം കുളി കഴിഞ്ഞു …

നിന്നെയും കാത്ത്, ഭാഗം 24 – എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ Read More

ധ്വനി, അധ്യായം 41 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

“ഇത്രയും ചേർച്ച ഉള്ള ഒരു ജാതകം ഇയ്യടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല ചേർച്ച. പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തം. ഇവര് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഒന്നായവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരിലെ ഇത്രയും ചേർച്ച കാണുകയുള്ളു “ ജ്യോത്സൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വീണ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചു …

ധ്വനി, അധ്യായം 41 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More