എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ പോലും കാണുകയോ പരസ്പരം അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ അലട്ടുന്നത് എന്നവൾ ഓരോ നിമിഷവും….

പൂക്കാത്ത ഒറ്റമരം Story written by AHALYA ARUN അടുക്കളയിൽ രാവിലെയുള്ള ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ആണ് തലേന്ന് കെട്ടിയോൻ കൊണ്ടു വന്ന പത്രതാൾ യാദൃശ്ചികമായി കാവ്യ യുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത്.അത് മലയാള മനോരമ ദിനപത്രത്തിന്റെ ചരമ കോളം ആയിരുന്നു. വെറുതെ ആ …

എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ പോലും കാണുകയോ പരസ്പരം അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ അലട്ടുന്നത് എന്നവൾ ഓരോ നിമിഷവും…. Read More

പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വിവാഹം മീരയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ജ്യോത്സ്യൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കളി വിട്ട് മാറാത്ത അവൾക്ക്…

ആലിലതാലി എഴുത്ത്: അഹല്യ അരുൺ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വിവാഹം മീരയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ജ്യോത്സ്യൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കളി വിട്ട് മാറാത്ത അവൾക്ക് നഷ്ട്ടം ആയത് അതി മനോഹരം ആയ കുട്ടിക്കാലം ആയിരുന്നു. അവൾക്ക് പൊതുവെ …

പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വിവാഹം മീരയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ജ്യോത്സ്യൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കളി വിട്ട് മാറാത്ത അവൾക്ക്… Read More