ആമിയുടെ ചോദ്യം കേൾക്കേണ്ട താമസം പെണ്ണിന്റെ മുഖം ചെന്താമര പോലെ വിടർന്നു…

ശ്രീമോൾ എഴുത്ത്: ആഷാ പ്രജീഷ് ================= “എടി നിന്റെ ഹരിയേട്ടൻ എന്നാ വരിക?” കൂട്ടുകാരി ആമിയുടെ ചോദ്യം കേൾക്കേണ്ട താമസം പെണ്ണിന്റെ മുഖം ചെന്താമര പോലെ വിടർന്നു.. “ഈയാഴ്ച്ച വരുമെന്നാ പറഞ്ഞെ വിളിച്ചപ്പോൾ…… “ഓ …

ആമിയുടെ ചോദ്യം കേൾക്കേണ്ട താമസം പെണ്ണിന്റെ മുഖം ചെന്താമര പോലെ വിടർന്നു… Read More

പത്തൊൻപതാം വയസിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ജോലി കിട്ടിയത്…ഡിഗ്രി എക്സാം കഴിഞ്ഞു വെറും ഒരു മാസമേ ആയുളൂ.

നിനക്കായ്‌ വീണ്ടും…. എഴുത്ത്: ആഷാ പ്രജീഷ് ================ “എന്തിനാണ് മോളെ ഇനിയും നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?” അമ്മയുടെ ചോദ്യം കേട്ടെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ അവൾ മുന്നിലിരുക്കുന്ന ചായ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു… “അമ്മക്ക് നിന്റെയീ കഷ്ടപ്പാട് കാണാൻ വയ്യ…” …

പത്തൊൻപതാം വയസിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ജോലി കിട്ടിയത്…ഡിഗ്രി എക്സാം കഴിഞ്ഞു വെറും ഒരു മാസമേ ആയുളൂ. Read More

സമാധാനവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അവനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തുവേണം എന്നൊരു രൂപം മനസിലില്ലായിരുന്നു എനിക്ക്…

മനസ്സ് എഴുത്ത്: ആഷാ പ്രജീഷ് ============== “ഇന്നും അയാളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല…ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ തവണയായി ഇങ്ങനെ…” പ്രകാശൻ അക്ഷമാനായി പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മൊബൈൽ എടുത്തു സമയം നോക്കി. “എനിക്കറിയാം ചേട്ടായി, വല്യച്ഛന് ഞങ്ങളോടുള്ള …

സമാധാനവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അവനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തുവേണം എന്നൊരു രൂപം മനസിലില്ലായിരുന്നു എനിക്ക്… Read More