എന്റെ മാസ്സ് ഡയലോഗിൽ അവൾ വീണു വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവൾ എന്റെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു…

ഗായത്രിയുടെ പ്രണയം എഴുത്ത്: എസ്. സുർജിത് “”നേരം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു എവിടെ പോയടാ ഇവിടുത്തെ കെട്ടിലമ്മാ, അവളെ കെട്ടിയെടുക്കാൻ പോയപ്പഴേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരിത്തിയെയും ജോലിക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ലാന്ന്, അന്നു നീ എന്റെ വാക്കിന് ഒരു …

എന്റെ മാസ്സ് ഡയലോഗിൽ അവൾ വീണു വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവൾ എന്റെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു… Read More