വളരെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ. അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ ആകേണ്ടവനല്ല എന്ന് പലപ്പോളും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്…

പൂവണിയാത്ത സ്വപ്നം എഴുത്ത്: കവിത. എസ്. മേനോൻ ഫോണിന്റെ അങ്ങേ തലക്കലുള്ള ആൾക്ക് മരണ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ ശ്വാസം കിട്ടാത്തപോലെ ” ടീച്ചറെ, ടീച്ചറെ! നമ്മടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ മാഷ് ” മാഷ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി????ഇന്ന് …

വളരെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ. അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ ആകേണ്ടവനല്ല എന്ന് പലപ്പോളും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്… Read More