അമ്മായി എന്തിനായിരിക്കും വിളിച്ചത് സജീഷ് ചിന്തിച്ചു. എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട എന്ന് ആലോചിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയം…

അമ്മായി Story written by DrRoshin Bhms ഏതൊ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് വായിൽ നോക്കിയിരുന്ന സജീഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവന്റെ അമ്മായി വന്നു . “ടാ ,വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വാ, കെട്ടോ “ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അമ്മായി പരദൂഷണ സദസിലേക്ക് പോയ് …

അമ്മായി എന്തിനായിരിക്കും വിളിച്ചത് സജീഷ് ചിന്തിച്ചു. എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട എന്ന് ആലോചിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയം… Read More