രാവിലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ പോയി നല്ല സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തു മേക്കപ്പ് ചെയ്തു സുന്ദരിയായി വന്നു

ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്‌ അപാരത…?? എഴുത്ത്: ദേവതീർത്ഥ സിദ്ധാർഥ് മുത്താരം കുന്നു കോളനിയിലാണ് മ്മടെ ശങ്കരന്റെ വീട്…പുള്ളിയൊരു കെട്ടുപണിക്കാരൻ ആണ്.. പട്ടണത്തിൽ ആണ് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ശങ്കരന് പണി…പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകണം എങ്കിൽ ഒരു പുഴ കടക്കണം… പാലം പണിയാൻ ശങ്കരന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ …

രാവിലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ പോയി നല്ല സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തു മേക്കപ്പ് ചെയ്തു സുന്ദരിയായി വന്നു Read More