നഷ്ട സുഗന്ധം

രചന: നെജ്മുദ്ദീൻ മുറ്റത്ത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മൂവാണ്ടൻ മാവ് അതിനെ വാരിപ്പുണർന്ന് മുല്ലവള്ളിയും അച്ഛൻ പാടത്തെ പണിയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി അത്താഴത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കോലായിൽ ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തഴപ്പായ നീളത്തിൽ വിരിച്ച് എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കിടക്കും. …

നഷ്ട സുഗന്ധം Read More