ഒത്തിരി ആളുകൾ യൂ ട്യൂബിൽ നിന്ന് പണം സാമ്പാദിക്കാറുണ്ട്. എന്നെ പോലെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക്…

എഴുത്ത്: ബോബിഷ് എം പി =========== ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വരുന്ന ഇന്റീരിയർ ആണ് ആ മുറിയിൽ ഉള്ളത്. എല്ലാം അവളുടെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വിദേശത്താണ്. അവളുടെ വളർച്ച എന്നെ വളരെയധികം …

ഒത്തിരി ആളുകൾ യൂ ട്യൂബിൽ നിന്ന് പണം സാമ്പാദിക്കാറുണ്ട്. എന്നെ പോലെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക്… Read More

എന്തിനാണ് അവൾ എന്നെ ഭയക്കുന്നത്. അവൾക്കറിയാം ഞാൻ അവളോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന്. എന്റെ വിളിക്കെന്താണ്…

എന്റെ വീട്ടിലെ അപരിചിതർ എഴുത്ത്: ബോബിഷ് എം. പി കുറച്ചു കാലമായി മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല. രാവും പകലും മുറിയിൽ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ചുമരിൽ. അതിലെ സെക്കന്റ്‌ സൂചിയുടെ ഓട്ടവും നോക്കി ഇങ്ങനെ …

എന്തിനാണ് അവൾ എന്നെ ഭയക്കുന്നത്. അവൾക്കറിയാം ഞാൻ അവളോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന്. എന്റെ വിളിക്കെന്താണ്… Read More