വിനൂ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ചെക്കാ, ഒരുപാട് എന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട്…

എഴുത്ത്: മണ്ടശിരോമണി മണ്ടൻ =========== “എപ്പോഴും ചിരിയാണല്ലേ….?” അതായിരുന്നു അവളുടെ ആദ്യ മെസേജ്. അവളെന്നു പറഞ്ഞാൽ  വിദ്യ.അവൾ ഇടുന്ന സ്റ്റാറ്റസുകൾക്ക് ഞാൻ “ഹഹ ” ഇമോജി സ്ഥിരമായി ഇടുന്നതായിരുന്നു  കാരണം. “എന്തേ ചിരിക്കാൻ പാടില്ലേ?” ഞാനും മറുചോദ്യമിട്ടു. “ചിരിച്ചോളൂ…അതിനും വേണം ഒരു …

വിനൂ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ചെക്കാ, ഒരുപാട് എന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട്… Read More

ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി അത് തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ്…

എഴുത്ത്: മണ്ടശിരോമണി ========== “എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ അവിടേം ഇവിടേം വന്നു നിന്നു  ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്” അതായിരുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പൂജയുടെ മറുപടി. എന്റെ നിറത്തെ വെറുത്തു തുടങ്ങിയതും അന്നാണ്. എന്റെ നിറമാണ് അങ്ങനൊരു മറുപടി തരാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് …

ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി അത് തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ്… Read More