ജാനകിയുടെ ജാലകവാതിൽ

രചന: മനു ശങ്കർ പാതാമ്പുഴ രാവിലെ തിരക്കിട്ട പണിയിലാണ് ജാനകി കഞ്ഞി അടുപ്പത്ത് തിളക്കുന്നുണ്ട് കറിക്കരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാണ്, ഇടക്ക് അവൾ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കു നോക്കുന്നുണ്ട് കാപ്പിക്കൂടി റെഡിയാക്കണം ബിജുവേട്ടൻ കുളിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോവരും വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചിലാണ് ഓഫ്‌സിൽ പോകാൻ. സ്കൂൾ …

ജാനകിയുടെ ജാലകവാതിൽ Read More