ഒരു പത്തു വയസ്സുകാരിയുടെ പിടച്ചിൽ…കറുത്തു കരുവാളിച്ചു മലർന്ന ചുണ്ട്….മുടി കുത്തി പിടിച്ചു വലിച്ചമർത്തി തന്റെ ശരീരത്തിൽ അമർന്ന അതേ ചുണ്ടുകൾ…

കരുക്കൾ ~ എഴുത്ത്: വിനീത കൃഷ്ണൻ Dr. ശുഭ നേരത്തെ റെഡി ആയി ഡൈനിങ്ങ് ടേബിളിൽ എത്തി. 7 മണിക്ക് ഒരു കോറോണേഴ്‌സ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉണ്ട്. സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പതിവില്ല. ഇന്ന് പക്ഷെ രാധേച്ചി യോട് നേരത്തെ …

ഒരു പത്തു വയസ്സുകാരിയുടെ പിടച്ചിൽ…കറുത്തു കരുവാളിച്ചു മലർന്ന ചുണ്ട്….മുടി കുത്തി പിടിച്ചു വലിച്ചമർത്തി തന്റെ ശരീരത്തിൽ അമർന്ന അതേ ചുണ്ടുകൾ… Read More