അങ്ങനെ ആരും അറിയാതെ അവളുടെ നാട് കൂടെ ആയ മുന്നാറിലെ കൊടും തണുപ്പിനെ സാക്ഷിയാക്കി…

എഴുത്ത്: ഷബീർ മരക്കാർ ============ ഒരു ഒഴിവ് ദിവസം രാവിലെ ഒരു 7 മണി ആയിക്കാണും പാത്തുന്‍റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കൊച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്തത്. ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നു ഞെട്ടി, വേറേ ഒന്നും അല്ല പുന്നാര …

അങ്ങനെ ആരും അറിയാതെ അവളുടെ നാട് കൂടെ ആയ മുന്നാറിലെ കൊടും തണുപ്പിനെ സാക്ഷിയാക്കി… Read More