കുഞ്ഞീവിയുടെ നിരന്തരമുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം നല്‍കാന്‍ പാത്തുക്കുട്ടിക്കായില്ല. എങ്ങനെ പറയും…

തീണ്ടാരിച്ചായ്പ്പ് എഴുത്ത്: ഷാഹില്‍ കൊടശ്ശേരി ================== “ഈ തഴി ബെച്ചങ്ങ് തന്നാണ്ടല്ലോ..ഇപ്പണി ഇഞ്ഞൂം കാട്ട്യാണ്ടല്ലോ..കുഞ്ഞീവീ..അന്‍റെ ചെവിട് ഞാന്‍ തല്ലിപ്പൊളിക്കും..” ആഹ്.. ഇന്നും കുഞ്ഞീവി ചോറു കട്ടെടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു…തഴി കയ്യില്‍ പിടിച്ച് പാത്തുക്കുട്ടി കുഞ്ഞീവിയുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു..മുറ്റത്ത് തീറ്റ തേടാന്‍ വന്ന നീലാമ്പ്രത്തെ …

കുഞ്ഞീവിയുടെ നിരന്തരമുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം നല്‍കാന്‍ പാത്തുക്കുട്ടിക്കായില്ല. എങ്ങനെ പറയും… Read More