വീണ്ടും ഒരു നിദ്രയുടെ  ആലസ്യത്തിലേക്ക് ആണ്ടു പോകും മുൻമ്പേ ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞു…

💞 ഒരു കൊച്ചു കഥ – ഞാനും അവനും പിന്നെ വെള്ള കോട്ടിട്ട മാലാഖയും” 💕 എഴുത്ത്: ഷെറിൻ ================= “അതേയ്..തനിയേ എഴുന്നേൽക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. തല കറക്കം ഉണ്ടാവും വീണ് മുറിവ് പറ്റിയാൽ ബ്ല ഡ് നിൽക്കില്ല. വാഷ് റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ …

വീണ്ടും ഒരു നിദ്രയുടെ  ആലസ്യത്തിലേക്ക് ആണ്ടു പോകും മുൻമ്പേ ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞു… Read More