തിരിച്ചു പോകാൻ ഇടം ഇല്ലാതെ താൻ നിന്നു പോയ ആ നിമിഷം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത് ആയിരുന്നു…

എഴുത്ത്: സന ================ തൻ്റെ വാശി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വിവാഹം നടന്നത്….. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യും എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല….. അയാളെ കുറിച്ച് ഇനി ആരും ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ തന്നെ…. …

തിരിച്ചു പോകാൻ ഇടം ഇല്ലാതെ താൻ നിന്നു പോയ ആ നിമിഷം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത് ആയിരുന്നു… Read More