തന്റെ ഉള്ളിലും പ്രണയം എന്നൊരു വികാരം പൊട്ടിമുളച്ചത് അന്ന് ആദ്യമായി അറിയുകയായിരുന്നു..

ഉണ്ണിമായ… എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ ============== ചന്ദ്രോത്തെ ഉണ്ണിമായക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആള് അവളുടെ ഓപ്പോള് ആയിരുന്നു. ശ്രീദേവി ഓപ്പോള്.. ഉണ്ണിമായ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അവൾക്ക് ഒൻപതു വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്, ശ്രീദേവി ഓപ്പോളും,കുടുംബവും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓപ്പോള് അങ്ങ് ബോംബെ യിൽ …

തന്റെ ഉള്ളിലും പ്രണയം എന്നൊരു വികാരം പൊട്ടിമുളച്ചത് അന്ന് ആദ്യമായി അറിയുകയായിരുന്നു.. Read More

ഒരുപക്ഷേ അവൾ നന്നായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചു ഇരുന്നേനെ…

എഴുത്ത്: മനു തൃശ്ശൂർ =============== അമ്മയുടെ സഞ്ചയനം കഴിഞ്ഞു ആ വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നും നാത്തൂൻ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. “ഞങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി എല്ലാവരും പോവാണോ..ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലല്ലൊ എല്ലാവരും പോവല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നാത്തൂൻ്റെ കരച്ചിൽ ഞാൻ ചെവി കൊണ്ടില്ല..തിരിഞ്ഞു …

ഒരുപക്ഷേ അവൾ നന്നായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചു ഇരുന്നേനെ… Read More