തനിയെ ~ ഭാഗം 05, എഴുത്ത്: സിന്ധു അപ്പുക്കുട്ടൻ

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ…. “അമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്നറിയണമെന്നൊരു തോന്നൽ. അവനുമായുള്ള എല്ലാ റിലേഷനും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചവളാ ഞാൻ. പക്ഷേ വരാനുള്ളത് വഴിയിൽ തങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ തോന്നലിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു.” ഗീതു ഓർമ്മകളെ …

തനിയെ ~ ഭാഗം 05, എഴുത്ത്: സിന്ധു അപ്പുക്കുട്ടൻ Read More

ശ്രീഹരി ~ അധ്യായം 8, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ…. അഞ്ജലി മുറിയിലെ ഷെൽഫിൽ നിറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്നായി അടുക്കി വെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അവളുടെ മുറിയിൽ ജോലിക്കാർ കയറാറില്ല. കയറ്റാറില്ല എന്നതാണ് ശരി. പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചവൾ മുറി തൂത്തു വാരി വൃത്തിയാക്കി മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ അവൾ …

ശ്രീഹരി ~ അധ്യായം 8, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More