ശ്രീഹരി ~ അധ്യായം 2, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ “സാറെ പാല് “ ഹരി നകുലന്റെ വീട്ടിലെ കാളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപരിചിതനായ ഒരാൾ വാതിൽ തുറന്നു “നകുലൻ കുളിക്കുകയാണ് “ “പാൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു “.അവൻ പാല് …

ശ്രീഹരി ~ അധ്യായം 2, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More

ശ്രീഹരി ~ അധ്യായം ഒന്ന്, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

കാരയ്ക്കൽ ഗ്രാമം ഇതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്..ടാറിടാത്ത റോഡുകൾ ഉള്ള…നിറയെ പുഴകൾ ഉള്ള..കാവുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉള്ള…നിഷ്കളങ്കരായ ഒരു കൂട്ടമാളുകൾ താമസിക്കുന്നിടം മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് കൃഷിയും കന്ന്‌കാലി വളർത്തലുമാണ് ഉപജീവനമാർഗം ഗ്രാമത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂൾ ആണ് അത് മാത്രമേയുള്ളു അവിടെ …

ശ്രീഹരി ~ അധ്യായം ഒന്ന്, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More