പ്രണയ പർവങ്ങൾ – ഭാഗം 56, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഓരോരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു “എനിക്ക് വെജ് ഊണ് മതി ” രുക്കു പറഞ്ഞു “ഞങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി. ഇല്ലെടാ ” കിച്ചു ചാർളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി. “യെസ് നിനക്കോ.?” “എനിക്കും വെജ് മതി “ രുക്കുവിന്റെ മുഖം വിടർന്നു “അടിപൊളി …

പ്രണയ പർവങ്ങൾ – ഭാഗം 56, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More

മന്ത്രകോടി – ഭാഗം 09, എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ

മാധവ വാര്യർ തൊടിയിലെ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാം നനയ്ക്കുക ആണ്, കൂടെ ദേവുവും ഉണ്ട്‌…. പയറും പാവലും കോവലും എല്ലാം തഴച്ചു വളർന്നു നിൽക്കുന്നു, ദേവു ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്നത്… പണ്ട് മുതൽക്കേ അവൾ അങ്ങനെ ആണ്.. ഏത് കാര്യത്തിനും …

മന്ത്രകോടി – ഭാഗം 09, എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ Read More