മന്ത്രകോടി – ഭാഗം 01, എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ

“ദേവൂട്ടിയേ ഇന്നും വൈകി അല്ലേ.,കഴിഞ്ഞില്ലേ കുട്ടി,നിന്റെ നീരാട്ട്.. ….” …..കുളപ്പടവിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന കാർത്യായനിയമ്മ ദേവികയെ നോക്കി ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു… “ചെമ്പരത്തി താളി ഒക്കെ പതപ്പിച്ചു നിന്നാൽ നിന്റെ ബസ് പോകും കേട്ടോ…പിന്നെ നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യം ഇല്ല “ അവർ കല്പടവിലേക്ക് …

മന്ത്രകോടി – ഭാഗം 01, എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ Read More

പ്രണയ പർവങ്ങൾ – ഭാഗം 48, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

സാറ രാവിലെ വരുമെന്ന് സത്യത്തിൽ ചാർലി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അവൻ ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഉറക്കം വന്നുമില്ല. ആ മുഖം നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പൂ പോലെ വിടർന്ന് നിന്നു. പ്രണയം ചുഴലി പോലെ ചുഴറ്റിയെറിയുന്നതാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരേ സമയം മഞ്ഞിന്റെ …

പ്രണയ പർവങ്ങൾ – ഭാഗം 48, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More