പ്രണയ പർവങ്ങൾ – ഭാഗം 60, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

സാറയുടെ മാർക്ക്‌ ലിസ്റ്റ്,സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി. തൃപ്തി ആയി എല്ലാവർക്കും. ഡെമോൺസ്ട്രഷൻ ക്ലാസ്സ്‌ കൂടി എടുത്തു കാണിച്ചപ്പോൾ. ആർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ല. ചാർലി. ആ ഭാഗത്തേക്ക്‌ പോയില്ല. “അപ്പോയിന്റെഡ് ” സ്റ്റാൻലി ഒരു ലെറ്റർ നീട്ടി “ഇതിൽ ഒരു സൈൻ വേണം. ഒരു …

പ്രണയ പർവങ്ങൾ – ഭാഗം 60, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More

മന്ത്രകോടി – ഭാഗം 13, എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ

അശോകേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടു ഉള്ള മകളുടെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ വാര്യർക്ക് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി….. അശോകേട്ടാ… എന്താ ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞത്… ഞാൻ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചു എന്ന് അറിയാമോ….. ” അതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ലെച്ചു കരഞ്ഞു… “എന്റെ സാഹചര്യം അതായി …

മന്ത്രകോടി – ഭാഗം 13, എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ Read More

മോൻ വലുതായില്ലേ? ഇനി ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ ഇനി മുതൽ മോൻ്റെ…

Story written by Saji Thaiparambu==================== നബീൽ മോനിന്ന് വല്ലുമ്മാൻ്റെ കൂടെ കിടന്നാൽ മതി. ഇല്ല എനിക്കെൻ്റെ ഉമ്മിച്ചിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കണം, എന്നെ വിട്, ഞാൻ പോട്ടെ… മണിയറ മുറിയിലേക്ക് പോകാൻ ആ ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ വാശി പിടിച്ചു. മോൻ വലുതായില്ലേ? …

മോൻ വലുതായില്ലേ? ഇനി ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ ഇനി മുതൽ മോൻ്റെ… Read More