പ്രണയ പർവങ്ങൾ – ഭാഗം 49, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

തനിക്ക് ബോധം ഇല്ലന്ന് ചാർലിക്ക് തോന്നി. ഒരു മന്ദത. ആ ചുണ്ടുകൾ വെണ്ണ പോലെ മിനുത്ത ചുണ്ടുകൾ. ചുംബനത്തിനു ശേഷം ഉള്ള മുഖം. കടും ചുവന്ന മുഖം. അവൻ റോഡിൽ ബുള്ളറ്റ് നിർത്തി. ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നെഞ്ചിൽ അമർന്നു ഒരു നിമിഷം …

പ്രണയ പർവങ്ങൾ – ഭാഗം 49, എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More

മന്ത്രകോടി – ഭാഗം 02, എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ

അതേയ്… തമ്പ്രാട്ടി യേ….ഗതകാലസ്മരണകൾ ഉരുവിട്ടു നടക്കാതെ വേഗം വരിക…. ചിക്കു പോകും, ദേവു മുത്തശിയെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നേ നടന്നു. മുത്തശ്ശി അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയി,ദേവു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും… നിറയെ ആളുകളെയും കുത്തിനിറച്ചുകൊണ്ട് ചിക്കു വരുന്നുണ്ട്,… ഒരുതരത്തിൽ ദേവുട്ടിയും …

മന്ത്രകോടി – ഭാഗം 02, എഴുത്ത്: മിത്ര വിന്ദ Read More