എഴുത്ത് – ഉണ്ണി കെ പാർത്ഥൻ

മനസൊന്നു പിടയുന്ന നേരം….ഇടനെഞ്ചിൽ വരുന്ന വിങ്ങൽ കൊണ്ട്….മോഹങ്ങളേയും, സ്വപ്നങ്ങളേയും ഒഴിവാക്കി…കളയുന്ന ഒരു മാസ്മര വിദ്യയുണ്ട് മനസിന്‌… നഷ്ടങ്ങളുടെ വേദന എത്ര വലുതാണെങ്കിലും…ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ എല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു…പിന്തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ…നെഞ്ചിലേക്ക്…പെയ്തിറങ്ങുന്ന വേദനക്ക്…ഒരായിരം കഥകൾ പറയാൻ കഴിയും… ഉത്തരം …

Read More

നക്ഷത്രങ്ങൾ സാക്ഷി

രചന: സന്തോഷ് കണ്ണൂർ ……………………………………………….വിണ്ണിൽ നിന്നെന്നെന്നും എന്നെ നോക്കികണ്ണുകൾ ചിമ്മുന്ന കള്ളി പെണ്ണേ എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോയതെന്തേഎല്ലാം പറയുന്ന പൂങ്കുയിലേ….. കാണുന്നുവോ എൻ്റെ ജീവിതങ്ങൾഅംബര നാട്ടിലെ തമ്പുരാട്ടിനീ തന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോളേ താലോലിച്ചീടുന്നു നിന്നെയൊർത്ത് …

Read More