കൂട്ടുകാരോട് അനുവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും സാമാന്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അനുവിനെയും അവർ…

നിറമാല എഴുത്ത്: അനിൽ പി. മീത്തൽ കോളജ് തുറന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ജൂനിയർ കുട്ടികളെ ചെറുതായി റാഗിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ആദ്യമായി അനുപമയെ കാണുന്നത്. ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റായിരുന്നു അനുപമ. കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ …

Read More

ഇതെന്ത് കുട്ടിയാണ്…ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ആളുകളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ, അരുൺ മനസ്സിലോർത്തു.

ഉപദേശം എഴുത്ത്: അനിൽ പി. മീത്തൽ “ചേട്ടനെകാണാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്…” പെങ്ങളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടാണ് അരുൺ രാവിലെ ഉണർന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ പെങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു. ചാടിയെണീറ്റ് രണ്ടാളോടും പുറത്ത് …

Read More