അന്ന് എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയവൾ ആണ് ഇന്ന് അതു വാങ്ങിയാലോ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്…

നൈറ്റ്‌ ഗൗൺ Written by Arun M Meluvalappil ::::::::::::::::::::::::: കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞുള്ള ഓഫ്‌ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു.. തുടർച്ചയായ നൈറ്റ്‌ ഡ്യൂട്ടികളുടെ ഷീണവും മടിയും.. എണീക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നു.. കുറച്ചു നേരം മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്നു…ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയുമൊക്കെ …

അന്ന് എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയവൾ ആണ് ഇന്ന് അതു വാങ്ങിയാലോ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്… Read More

അങ്ങനെ അവളുടെ രണ്ടു കുട്ടികളേം ഈ ഭൂമിയിലേക്കു എന്റെ ഈ കയ്യിലൂടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് സൂർത്തുക്കളെ…

?☘️ മുക്കമ്മ മുക്ക് ?☘️ എഴുത്ത്: അരുൺ മേലുവളപ്പിൽ കോഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ നില്കുവാണ്.. കുറച്ചു അഹങ്കാരം ഉണ്ടെന്നു എന്റെ നിൽപ് കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസിലാവും… കാരണമുണ്ട്.. എക്സാമിന് മുമ്പുള്ള കഥയാണ്… ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്… …

അങ്ങനെ അവളുടെ രണ്ടു കുട്ടികളേം ഈ ഭൂമിയിലേക്കു എന്റെ ഈ കയ്യിലൂടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് സൂർത്തുക്കളെ… Read More