കുറെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞു അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു..നീരവിനെ…ന്നെ ഫെയ്സ് ചെയ്യാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി…

തീർത്ഥ Story written by POORVIKA PARTHVI “”എവിടെന്നാണ്ട് ഒരുത്തിയെ കൊണ്ടന്നതും പോരാ എന്നിട്ട് രണ്ടാളേം വിളക്കും കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ല്ലെ.. “”” അമ്മാവന്റെ വീട് കുലുങ്ങുമാറുള്ള ഒച്ച കേട്ട് പിന്നാമ്പുറത്ത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ എറിയാൻ നോക്കി എടുത്ത …

കുറെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞു അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു..നീരവിനെ…ന്നെ ഫെയ്സ് ചെയ്യാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി… Read More

ആദ്യരാത്രി തന്നെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പേര് സായന്ത് എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ. ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ആയി കാണാൻ കഴിയില്ല…

❤ പ്രണയിനി ❤️ Story written by POORVIKA PARTHVI “”ചിത്തു..നീ ഒന്ന് റെഡി ആവ്..നമുക്ക് നിന്റോടം വരെ ഒന്ന് പോയി വരാം..”” അടുക്കളയിൽ തിരക്ക് ഇട്ടു പണിയിലായിരുന്ന ചൈതന്യ യുടെ പിന്നിൽ വന്നു അവൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ സായന്ത് പറഞ്ഞു.. …

ആദ്യരാത്രി തന്നെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പേര് സായന്ത് എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ. ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ആയി കാണാൻ കഴിയില്ല… Read More