ഞാനൊന്നു കരഞ്ഞാൽ അവർ നാലുപേരും ഓടിവരും. ഞങ്ങളെ മുത്തിനെന്തുപറ്റിയെന്നറിയാൻ…

ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത്… എഴുത്ത്: പ്രകാശ് മൊകേരി ================ എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല കാലം. അച്ഛനും അമ്മയും എന്തിനേറെ പറയുന്നു…ഉറ്റവരും ഉടയവരുമൊക്കെയുള്ള ഒരു സുവർണ്ണ കാലം. അച്ഛൻെറയും അമ്മയുടെയും ഇളയ മകൾ. അവരെന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിച്ചു..ഞാനാണ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവതിയെന്ന് എൻെറ …

ഞാനൊന്നു കരഞ്ഞാൽ അവർ നാലുപേരും ഓടിവരും. ഞങ്ങളെ മുത്തിനെന്തുപറ്റിയെന്നറിയാൻ… Read More