ഇനി ആരെയും പേടിക്കാതെ ഉണ്ണിയേട്ടൻറെ കൂടെ എവിടെയും പോകാം.ആരും ഒന്നും പറയില്ല…

അവൾ രചന: പ്രകാശ് മൊകേരി :::::::::::::::::::::::::::::: അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രണയ സാഫല്യത്തിനിന്ന് തിരശ്ശീലവീണു.ഇനി ആരെയും പേടിക്കാതെ ഉണ്ണിയേട്ടൻറെ കൂടെ എവിടെയും പോകാം.ആരും ഒന്നും പറയില്ല.കാരണം ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി.മായ നെടുവീർപ്പിട്ടു.എൻറെ ബന്ധുക്കൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും ഒടുവിൽ എൻറെ …

ഇനി ആരെയും പേടിക്കാതെ ഉണ്ണിയേട്ടൻറെ കൂടെ എവിടെയും പോകാം.ആരും ഒന്നും പറയില്ല… Read More