താനല്ല പ്രതിയെന്ന് തെളിയുകയും യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി താനെന്തിന് പാത്തും പതുങ്ങിയും നടക്കണം…

പീ ഡനത്തിന് ശേഷം… എഴുത്ത്: ശിഹാ ========= തലയിൽ മുണ്ടിടാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻപറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ…. പീ ഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ റിമാർഡ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനാകാതെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനാവാതെ പൈപ്പ് വെള്ളവും …

താനല്ല പ്രതിയെന്ന് തെളിയുകയും യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി താനെന്തിന് പാത്തും പതുങ്ങിയും നടക്കണം… Read More