ഇനി ഇതുവരെ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. എനിക്ക് അത് പറയാനും താല്പര്യം ഇല്ല…

എഴുത്ത്: അംബിക ശിവശങ്കരൻ ==================== “അന്നേ എന്റെ കുടുംബക്കാര് പറഞ്ഞതാ നമ്മുടെ കൂട്ടരല്ലാത്ത കുടുംബത്തിന്ന് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടന്ന്. എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിട്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്റെ മോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോന്തൻ, ച ത്തു …

ഇനി ഇതുവരെ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. എനിക്ക് അത് പറയാനും താല്പര്യം ഇല്ല… Read More

ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണോ സതീഷേട്ടാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്…

എഴുത്ത്: അംബിക ശിവശങ്കരൻ ================== ജോലി കഴിഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോൾ ഗർഭിണിയായ തന്റെ ഭാര്യക്ക് നൽകാൻ അവളുടെ ഇഷ്ട പലഹാരങ്ങൾ അവൻ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു. എന്നത്തെയും പോലെ കൊതിയൂറുന്ന പലഹാരപ്പൊതി അവൾക്ക് മുന്നിൽ അഴിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ …

ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണോ സതീഷേട്ടാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്… Read More

പക്ഷേ അഞ്ചു വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനിടയിൽ കിടപ്പറയിൽ സ്വന്തം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു മാറി കിടക്കുന്ന ഒരു…

എഴുത്ത്: അംബിക ശിവശങ്കരൻ ===================== സർവ്വധൈര്യവും സംഭരിച്ച് തന്റെ പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ജന്മം നൽകിയെന്ന പരിഗണന പോലും തരാതെ തല്ലി ചതച്ച തന്റെ പിതാവാണ് ഇന്ന് ഈ മൃതദേഹത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് വിങ്ങി കരയുന്നത്. …

പക്ഷേ അഞ്ചു വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനിടയിൽ കിടപ്പറയിൽ സ്വന്തം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു മാറി കിടക്കുന്ന ഒരു… Read More