ഈ പോരാളിനെ കൊണ്ട് തോറ്റ്. വായിനോക്കാൻ ഇത്രേം സപ്പോർട്ടോ? മാതാശ്രീ മുത്താണ്. വേറെ ആർക്കേലും ഇണ്ടോ ഇങ്ങന ഒരെണ്ണം…

എഴുത്ത്: നിയ ജോണി എല്ലാ ദിവസോം അപ്പൻ വരുമ്പം കിട്ടണ പരിപ്പുവട വെയിറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്താണ് അപ്പൻ പരിപ്പുവട ഇല്ലാതെ കേറി വരണത്…. ന്നിട്ട് പറയേണ്….. അപ്രത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ ഒളിച്ചോടി പോയിന്ന്……. ന്റെ …

ഈ പോരാളിനെ കൊണ്ട് തോറ്റ്. വായിനോക്കാൻ ഇത്രേം സപ്പോർട്ടോ? മാതാശ്രീ മുത്താണ്. വേറെ ആർക്കേലും ഇണ്ടോ ഇങ്ങന ഒരെണ്ണം… Read More

ന്നിട്ട് ബുക്ക്‌ ചെയ്ത ന്റെ വിൻഡോ സീറ്റില്ക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവിടൊണ്ട് ഒരു സെർക്കൻ അവന്റെം എന്റേം സീറ്റില് വിസ്തരിച്ച് ഇരിക്കേണ്. ഇതെന്തിത്?

ആനവണ്ടി – എഴുത്ത്: നിയ ജോണി പേടിക്കേന്നും വേണ്ട…ഭയങ്കര വേദന ഒന്നും ണ്ടാവൂല്ല…..ന്നും പറഞ്ഞു ആള് ന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്…പിന്നെ….ദേഹത്ത എല്ലാ എല്ലും ഒരുമിച്ച് ഒടിയണ വേദനേണ് ന്നാണ് എങ്ങോ വായിച്ചത്…ന്നിട്ടാണ് വല്യ വേദന ഇണ്ടാവൂല്ല …

ന്നിട്ട് ബുക്ക്‌ ചെയ്ത ന്റെ വിൻഡോ സീറ്റില്ക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവിടൊണ്ട് ഒരു സെർക്കൻ അവന്റെം എന്റേം സീറ്റില് വിസ്തരിച്ച് ഇരിക്കേണ്. ഇതെന്തിത്? Read More

അയിന്റെ എടേൽ വന്ന രണ്ട് ചെക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചോണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണുകാണൽ നിക്ക് നോട്ടീസ് ഒന്നും തരാതെ ആണ് വന്നത്.

ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ്‌ – എഴുത്ത്: നിയ ജോണി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ്‌ ഒള്ളോണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ 11 മണിക്ക് എണീറ്റ് വന്നു പല്ലേച്ച് കുളിച്ചു ചായ കുടിച് ഗ്ലാസ്‌ കഴുകാനായിട്ട് എണീറ്റപ്പോ ഗ്ലാസ്‌ കയ്യീന്ന് തെന്നി …

അയിന്റെ എടേൽ വന്ന രണ്ട് ചെക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചോണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണുകാണൽ നിക്ക് നോട്ടീസ് ഒന്നും തരാതെ ആണ് വന്നത്. Read More