പ്രാണനിൽ ~ ഭാഗം 03, എഴുത്ത്: മാർത്ത മറിയം

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… “ഓപ്പോളേ കാണണം അതിന്റെ ഉള്ളു… എന്ത് രസമാ… ” രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു ധ്വനിയും ദ്രുതിയും…ജാനകിയ്ക് തയ്കാൻ ഉള്ളത്കൊണ്ട് ജാനകി നേരത്തെ കഴിച്ചിരുന്നു… “ഹ്മ്മ്…ഞാൻ …

Read More

പ്രാണനിൽ ~ ഭാഗം 02, എഴുത്ത്: മാർത്ത മറിയം

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… “അതെ… ” അംബിക ടീച്ചർ ഭവ്യതയോടെ പറഞ്ഞു… “നെയിം….? ” യാദവ് ധ്വനിയോടായി ചോദിച്ചു… ചോദ്യം കേട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല താൻ ഈ ലോകത്തു അല്ലെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു ധ്വനി…കണ്ണിമ പോലും …

Read More