അയാളുടെ കണ്ണുകളിലെ അറപ്പുളവാക്കുന്ന അധമഭാവം തൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളേ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് നാളേറെയായി…

അവൾ എഴുത്ത്: രഘു കുന്നുമ്മക്കര പുതുക്കാട് =============== രാവിലെ ഒൻപതു മണി….. ദിവ്യ അടുക്കളയിലായിരുന്നു. ഒൻപതു വയസ്സുകാരൻ മകൻ ഇതുവരേ എണീറ്റിട്ടില്ല. ലോക്ഡൗൺ കാലഘട്ടം,  അവൻ്റെ ദിനചര്യകളേയാകേ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു. പകലു മുഴുവൻ പലതരം വിനോദങ്ങൾ, …

Read More

കട്ടിൽത്തലയ്ക്കൽ ഫോണും വച്ച്, ഉമ്മറത്തു വന്നിരുന്ന നിമിഷത്തേ, രമേശനും ശപിച്ചു…

മഴ എഴുത്ത്: രഘു കുന്നുമ്മക്കര പുതുക്കാട് ============== “രമേഷേട്ടാ, ആരാണീ മഴ…?നിങ്ങൾക്ക്, ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് മെസേജ് വന്നിരിക്കണൂ, അതില് ഇത്രയേ എഴുതീട്ടുള്ളൂ…’ഞാൻ വരുന്നു…അടുത്ത ഞായറാഴ്ച്ച..’ എന്നു മാത്രം…ആരാണ് ഏട്ടാ, ഈ മഴ….?” പ്രഭാതത്തിൽ, ഉമ്മറത്തിണ്ണയിലിരുന്നു …

Read More