ഒരിക്കൽ രാത്രി തന്റെ പുതപ്പിനുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയ അവനെ അവൾ തൊഴിച്ചെറിഞ്ഞൂ….

ഡ്രാക്കുളയുടെ പ്രേതം എഴുത്ത്: സലീന സലാവുദീൻ =============== ശാലിനി അന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാരിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടു വരുന്ന ബാലരമ, പൂമ്പാറ്റ , അമർചിത്ര കഥകൾ എന്നിവ വാങ്ങിച്ചു വായിച്ചിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം പരസ്പരം കൂട്ടുകാർക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന …

ഒരിക്കൽ രാത്രി തന്റെ പുതപ്പിനുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയ അവനെ അവൾ തൊഴിച്ചെറിഞ്ഞൂ…. Read More

പുതിയതായി പണി കഴിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നു കൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിറകണ്ണുകളോടെ ആഷിഖ് സോജയെ അനുഗമിച്ചു…

സോജ രാജകുമാരി എഴുത്ത് : സലീന സലാവുദീൻ ================ ഖത്തറിൽ ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയിലെ ക്വാളിറ്റി മാനേജരാണ് ആഷിഖ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സാമ്പത്തികവും സുമുഖനുമായ ആഷിഖ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ പ്രേരണയാൽ ബ്രോക്കർ മൊയ്തു കൊണ്ടു വന്ന ആലോചന പ്രകാരം പെണ്ണു …

പുതിയതായി പണി കഴിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നു കൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിറകണ്ണുകളോടെ ആഷിഖ് സോജയെ അനുഗമിച്ചു… Read More