അവൾക്ക് അയാളെ എന്നും സംശയം ആയിരുന്നു. അയാൾ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കോളറിൽ അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന…

എഴുത്ത്: അയ്യപ്പൻ അവൾക്ക് അയാളെ എന്നും സംശയം ആയിരുന്നു.. അയാൾ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കോളറിൽ അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെന്റിന്റെ മണമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മണമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അവൾ മണത്തു നോക്കുമായിരുന്നു… അയാൾ വരുന്ന സമയത്തിന്റെ …

Read More

സ്കൂളിൽ പോയി വരുന്ന വഴിക്ക് സുമുഖനായ കടുക്കൻ ഇട്ട ചെക്കൻ അവളെ നോക്കി എന്നും പുഞ്ചിരിച്ചിരുന്നു…

എഴുത്ത്: അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ പെറ്റിട്ടപ്പോ പെൺകുഞ്ഞിനെ കണ്ടയാൾ ഞരമ്പ് മുറുകി. കണ്ണ് ചുവന്നു, പല്ല് ഞെരിച്ചു വീടിന്റെ മുന്നിലെ നാലുമണി ചെടിയെ ചവിട്ടി നുറുക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയി… അസ്ഥി നൊന്തു, മാംസം വിങ്ങി. മനസ്സ് നിറഞ്ഞു …

Read More

പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അയാളുടെ രൂപം കണ്ടിട്ടോ അവളുടെ ചെറുമകൻ അയാളെ കണ്ണ് മിഴിച്ചു ചുണ്ട് പിളർത്തി സഹതാപത്തോടെ നോവോടെ നോക്കി…

എഴുത്ത്: അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ 67 വയസ്സിൽ അയാൾക്ക് അവളെ കാണാൻ തോന്നി.. ദൂരെ നിന്നൊന്നു… അവൾ കാണാതെ അറിയാതെ… ഒന്നും മിണ്ടാനായില്ലാതെ.. ഒറ്റ നിമിഷം… വിവാഹിതയായ.. രണ്ട് മക്കൾ ഉള്ള… പേര കുട്ടികൾ ഉള്ളവളോട് …

Read More