നിങ്ങൾക്ക് പാറുവിനെ ഒരിക്കലും ഭാര്യയായി കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി…

ഇഷ്ടം…എഴുത്ത്: ദേവാംശി ദേവ=================== വിശ്വ കതിർമണ്ഡപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർവതിയെ നോക്കി. വിലകൂടിയ വിവാഹസാരിയിൽ നിരയെ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് അതി സുന്ദരിയായി ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വയുടെ കണ്ണിൽ അവൾക്കൊരു സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിശ്വയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ ഏക മകളാണ് പാർവതി. മുത്തശ്ശൻ ജീവിച്ചിരുന്ന …

നിങ്ങൾക്ക് പാറുവിനെ ഒരിക്കലും ഭാര്യയായി കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി… Read More

ധ്വനി, അധ്യായം 02 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന ശ്രീക്കുട്ടിയേ പിടിച്ചു നിർത്തി നന്ദന “ഇതെങ്ങോട്ടാ?” “എന്റെ ചേച്ചി ഒരാള് വണ്ടിയിടിച്ചു വീണത് കണ്ടില്ലേ?” “അതിനിപ്പോ എന്താ? നീ മര്യാദക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറിക്കോ എനിക്ക് ക്ലാസ്സ്‌ ഉണ്ട് “ “ചേച്ചി നീയൊരു ഡോക്ടർ അല്ലെ? …

ധ്വനി, അധ്യായം 02 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More