അങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ കാതുകളിലേക്ക് വിഷയമെത്തിച്ച്  ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്…

എഴുത്ത്: ശ്രീജിത്ത് ഇരവിൽ====================== കാലു പൊളിഞ്ഞ് കിടപ്പിലായ അനിയത്തിയെ കുളിമുറിയിലേക്ക് താങ്ങിയെടുക്കുന്ന നേരത്താണ് ടൂറ് പോകാൻ ആയിരം രൂപ വേണമെന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്. മറുപടിയെന്നോണം അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന ചൂടു വെള്ളമെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അനുസരിച്ചു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു …

അങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ കാതുകളിലേക്ക് വിഷയമെത്തിച്ച്  ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്… Read More

ധ്വനി, അധ്യായം 10 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

ശ്രീലക്ഷ്മി ഓട്ടോയിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ വീണ മുറ്റത്തെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെള്ളം നനച്ചു കൊണ്ട്  നിൽക്കുകയായിരുന്നു. “ആ ചെക്കൻ രക്ഷപെട്ടു ഓടിയോ? അതോ നി അവനെ പാതി വഴിക്ക് കളഞ്ഞേച്ചു വന്നോ?” “അമ്മ വെള്ളമടി നിർത്തിട്ടു വന്നേ. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് “ “എന്തോന്നാ?” …

ധ്വനി, അധ്യായം 10 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More