ധ്വനി, അധ്യായം 05 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

“ഹലോ..” “ആ ഹലോ ഹലോ ഹലോ” അവൾ പറഞ്ഞു “ഒരു ഹലോ മതി ” ചന്തു ചിരിച്ചു “എങ്കിൽ ഒരു ഹലോ..എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടി?” “ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നുല്ലോ “ “അപ്പൊ തന്നെ സേവ് …

ധ്വനി, അധ്യായം 05 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More