ധ്വനി, അധ്യായം 07 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

“ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുവാരുന്നു. ഇന്നാ പിടിച്ചോ മൂന്നുറ്റി അമ്പത് രൂപ. അന്നത്തെ ഊണിൻറെ കാശ്…നെയ്മീൻ ഫ്രൈ ക്ക് തന്നെ 250രൂപ ആയി. ഇച്ചിരി കത്തി ആയി പോയി. ഊണ്  ചേർത്ത് 350. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.ന്ന്.” അവൻ കുറച്ചു നേരം ആ …

ധ്വനി, അധ്യായം 07 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More